x

0 %

Sürdürülebilir Bir Dünya için
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİYORUZ…

Enerji, teknolojik ilerlemenin itici gücüdür ve insanlığın enerji ihtiyacı her geçen yıl ciddi oranda artmaktadır. Önümüzdeki 30 yıllık süreçte dünya enerji tüketimi % 50 artacaktır.

Bu durum, dünya tarihinde bugüne dek yapılan enerji yatırımlarının %50 fazlasının 30 yıl içerisinde mevcutlara ilave kapasite olarak yapılmasını, aksi halde enerji darboğazı yaşanacağını ortaya koymaktadır.

Diğer yandan enerji üretiminde açığa çıkan gazların ve küresel ısınmanın dünya ve insanlığın geleceğini tehdit ettiği açıktır.

Tüm bunlar göz önüne alınarak, Enerji Holding olarak yenilenebilir ve doğa dostu enerji kaynaklarına yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları dikkate alındığında, Türkiye'nin dünyada 5. ve Avrupa’da 1. potansiyele sahip olduğu jeotermal enerji ile başlanmasına karar verilmiştir.